NĚKTERÉ PROVÁDĚNÉ ÚKONY

Softwarové poškození – od 500 Kč
Jde především o disk s poškozeným souborovým systémem, zformátovaný disk, přepsaný disk, atd. Cena se bude odvíjet především od typu disku a použitého souborového systému.

Elektronicky poškozené médium – od 2 500 Kč
Jedná se většinou o disk s poškozenou vnější nebo vnitřní elektronikou, kterou mohl způsobit například vadný zdroj počítače nebo přepětí ze sítě. Cena bude záviset na konstrukci disku a na náročnosti poškození.

Mechanicky poškozené médium – od 4 000 Kč
Jde o disky poškozené mechanicky, s utrženou čtecí hlavou, poškozenými plotnami, zadřenými ložisky, zničeným motorem, atd. Cena se bude odvíjet od náročnosti poškození a také od potřeby disk rozebrat ve speciálním bezprašném prostředí.